Junkkari - Part of MSK Group

HP1000

HP 1000 je membránový aplikátor kyseliny pro vysokovýkonné stroje. Spojuje v sobě vlastnosti určené pro intenzivní provoz:

 • vysoký výkon
 • snadná obsuha
 • spolehlivost
 • široké příslušenství

Pracuje skrze zapojení do 12V zásuvky traktoru. Výkon základního modelu se pohybuje v rozmezí 2-12l/min a tlaku max. 3 bary.

Elektronický průtokoměr udržuje stálý průtok navzdory kolísajícímu napětí elektřiny nebo změnám v hladině kapaliny.

Aplikátor je snadný na obsluhu:

 • zvolení dávky (l/min)
 • zařízení samo udržuje konstatní dávku
 • regulace dávky kyseliny pomocí tlačítek + / –
 • snadná kalibrace průtokoměru pro různé konzervanty

Aplikátor má dvě nezávislá počítadla dávek kyseliny, která mohou být nezávisle na sobě resetována. Jejich využití může být kupř. k měření celkového množství aplikované kyseliny nebo pouze k měření dávky na určitou plochu, časové období, atd. Tato funkce je zvlášť užitečná pro službaře.

Zvláštní kontrolka pak měří zbývající množství kyseliny v nádobě a signalizuje minimální nastavené množství.

Čerpadlo může být ovládáno průtokoměrem (2-12l/min) nebo nastavením výkonu (0-100%).

Čerpadlo je ovládáno řídící jednotkou Wizzard HP vyrobenou RDS.

Počítadla:

 • čerpaných litrů
 • celkovou ujetou trasu (při užití čidla rychlosti)
 • pokrytou plochu (při užití čidla rychlosti)

HP-1000 je velmi odolný proti defektům – senzory závad nepřeruší aplikaci:

 • Všechna koncová zařízení je možné vyřadit a výkon lze pak nastavit v procentech. Čerpadlo je dočasně možné používat bez průtokoměru.
 • Systém dvou nezávislých čerpadel; aplikace se nepřeruší pokud u jednoho dojde k defektu.

Základní model lze dodatečně vybavit přídavným druhým čerpadlem.

Zařízení je připraveno pro výbavu čidlem sběrače a rychlosti.

Základní sada HP 1000 obsahuje:

 • Wizard HP řídící jednotku
 • čerpací jednotku:
  • připojovací box
  • memnránové čerpadlo
  • rychlospojky
 • průtokoměr
 • 10 m 16 mm hadice
 • sací trubku pro 200 l nádoby (nebo volitelně 30 l nádoby)
 • trysky
 • 16 mm odbočovací trubky
 • samostatné rychlospojky pro přenosovou hadici
 • zpětný ventil
 • balení obsahuje:
  • připojovací šrouby
  • náhradní o-kroužky pro rychlospojky
  • hadicové spojky
 • kanystr s držákem