Junkkari - Part of MSK Group

Precizní zemědělství

AgriSMART Precision Farming

Technologie AgriSMART nabízí možnost zvýšení efektivnosti zemědělství

Technologie AgriSMART umožňuje vytvoření map, kde došlo k ošetření/zasetí plochy a zároveň umožňuje sesbíraná data dále zpracovávat. Umožňuje pracovat v ISOBUS souborech. V těchto souborech je pole rozděleno do jednotlivých částí, které obsahují požadované dávky, kterými chceme tyto části ošetřit. Během práce je zaznamenáván odpracovaný čas, ošetřená plocha a další naměřené jednotky, které lze využít později.

  • Šetření nákladů na hnojiva
  • Zvýšená kvalita a homogenita porostu
  • Nižší zatížení životního prostředí
  • Usnadňuje setí a snižuje nároky na obsluhu
  • Automatická dokumentace a reporty
  • Jednoduché aktualizace
  • Možnost propojení s PC umožňuje snadno shromažďovat a vyhodnocovat získaná data

Precizní zemědělství