Junkkari - Part of MSK Group

Výrobce

 Záruka na všechny stroje 24 měsíců!

JUNKKARI OY je tradiční finský výrobce zemědělské a lesní techniky. Mezi jeho hlavní produkty patří secí stroje a dále pak stroje určené pro přepravu a lesnictví.

Společnost má sídlo v jižní Ostrobotinii, v oblasti Ylihärma, v místě Kauhava. Firma je součástí skupiny MSK OY, jejíž součástí jsou další dceřiné společnosti Maaseudun Kone Oy, Junkkari Muovi Oy a Juncar Oy.

Kořeny firmy sahají hluboko do historie finského strojního průmyslu a zemědělství. Od svých počátků úzce spolupracujeme s farmáři a distributory zemědělských strojů. Dnes jsou tomu již tři generace. Snažíme se naslouchat zkušenostem našich zákazníků - farmářů - a na jejich základě budovat další vývoj. Reputaci zodpovědného výrobce si firma vybudovala během 50-tých let 20. století. Orientace firmy směrem ke svým zákazníkům se ukazuje jako úspěšný model podnikání a důkazem je trvalý nárůst obchodu v posledních desetiletích.

Design výrobků a management firmy JUNKKARI OY se vždy snaží sledovat poslední vývoj. JUNKKARI OY byl první výrobce zemědělských strojů ve Finsku, který obrdžel certifikát ISO 14001. Vybavení výroby zahrnuje nejmodernější stroje v čele se svařovacím robotem nebo laserovou řezačkou. Díky těmto technologiím je výroba pružnější a je schopna reagovat na nevyzpitatelnou poptávku trhu. Zároveň s těmito technologiemi se firma snaží držet v rovnováze i lidské dovednosti a zručnost.

Vlastnosti a výbava strojů JUNKKARI byla vyvinuta dle požadavků zákazníků a jejich zkušeností. Základní verze strojů jsou schopny vyhovět měnším farmářům, přičemž vyspělejší a automatizované verze jsou dimenzovány především pro požadavky velkých farem/firem. Různé mechanické funkci lépe vybavených modelů jsou ovládány z kabiny pomocí elektrického ovládání. Mnohé řešení, které JUNKKARI nabízí, zvyšuje komfort obsluhy a práce se strojem.